Babytherapie

De baby in de moederschoot

Reeds van voor de geboorte hebben baby’s een eigen belevingswereld met eigen gevoelens en emotionele behoeften.  Al van in de moederschoot doet de baby heel wat ervaringen op en de geboorte is voor hem vaak een zeer indrukwekkende gebeurtenis. Reeds van bij de start van de groei in de moederschoot ervaren baby’s.   Vanaf die moment is het kind verbonden met de ervaringen van zijn moeder, haar belevingswereld.  De baby staat in contact met zijn moeder en ervaart haar emoties, gevoelens, verwachtingen, … en stemt zijn functioneren hierop af.  Tijdens deze periode in de moederschoot is de baby enorm kwetsbaar en erg gevoelig voor zowel positieve als negatieve ervaringen van buitenaf.  9 maanden lang is er een biologische en emotionele uitwisseling tussen moeder en baby.  Belangrijke indrukken van de moeder zowel over haar innerlijke belevingswereld als vanuit haar dagelijks leven komen bij de baby binnen.  De baby is zich in deze periode dan ook duidelijk bewust van hoe zijn moeder zich voelt én van zijn eigen gevoelens omtrent al deze ervaringen. Door prenatale en perinatale belastingen, waar we als ouders niet altijd vat op hebben, raken steeds meer baby’s emotioneel belast.  Zo kunnen stress en spanning in de moederschoot de baby belasten, maar ook door moeilijkheden en soms medische interventies tijdens het geboorteproces lopen kinderen vaak geboortetrauma’s op.   Er zijn meer en meer huilbaby’s, baby’s met reflux of …  Dit kunnen mogelijke symptomen zijn van emotionele belasting die de baby wil ontladen.

 

Wanneer Babytherapie?

Vaak hebben ouders alles gedaan om ervoor te zorgen dat hun baby niet “moet” huilen.  Ze proberen zo goed mogelijk voor de baby te zorgen en in zijn  behoeften te voorzien, wat meestal zorgt voor een rustige, alerte en blije baby.   Luiers zijn ververst, baby heeft gegeten, ligt comfortabel,  …    Maar  soms om onduidelijke redenen blijft een baby huilen.  Deze baby’s dragen vaak meer stress met zich mee dan we aanvankelijk vermoeden.  Huilen is dan vaak een verhaal vertellen.  Dé manier van de baby om te communiceren over eerder moeilijke ervaringen die hij wil uiten. Vaak hebben ouders geen idee waar die intense emoties van hun baby vandaan komen.  Ze voelen zich ontredderd, uitgeput, ….  Babytherapie kan dan een hulp zijn voor de baby en een enorme ondersteuning betekenen voor de ouders.   Babytherapie richt zich op het helen van emotionele blokkades of trauma’s.  Net zoals andere psychotherapeutische behandelingen is babytherapie gericht op het helen van de pijn en niet op het bestrijden van de symptomen.   Vaak blijken dan ook de symptomen waarvoor ouders hulp zochten te verdwijnen.

 

Tijdens de babytherapie communiceert de baby door middel van lichaamstaal.

De baby vertelt ons misschien over een niet zo fijne zwangerschap, een pijnlijke, soms zeer stressvolle geboorte of over de eerste paar dagen, weken of maanden die voor zijn gevoel niet altijd zo harmonieus zijn verlopen. Babytherapie is luisteren naar het verhaal van het kind en hem doorheen zijn verhaal begrijpen en liefdevol begeleiden samen met zijn ouders. Nauwkeurig begrijpen wat een kind via lichaamstaal vertelt is een heel belangrijke stap in het helend proces voor het kind.  Als de baby zich begrepen en liefdevol geaccepteerd voelt, dan kan hij de opgeslagen spanningen omtrent die moeilijke gebeurtenissen tijdens de zwangerschap of geboorte loslaten.   Ook het contact tussen ouder en kind wordt hierdoor versterkt.

 

 

Waar komt die spanning vandaan?

Geboren worden is voor een baby een zeer vermoeiende en pijnlijke gebeurtenis.  Dit gaat soms gepaard gaat met medische interventies waar we niet altijd vat op hebben, maar die de baby vaak als moeilijk ervaart:

 • Stuitligging
 • Premature geboorte
 • Navelstreng rond hals
 • Inleiden van het geboorteproces
 • Keizersnede
 • Tangverlossing
 • Placentaloslating
 • Anesthesie tijdens de bevalling
 • Couveuse

Maar ook stress en intense emoties die de moeder ervaart rond bepaalde gebeurtenissen tijdens de zwangerschap kunnen een grote indruk op de baby nalaten:

 • ontslag
 • verhuis
 • spanning o.w.v. eerdere miskraam
 • rouw
 • ongewenste/ongeplande zwangerschap
 • ziekte
 • echtscheiding

Wanneer een kind spanningen die hiermee gepaard gaan blijft vasthouden in zijn lichaam kan dit de oorzaak zijn van onderstaande problemen:

 • moeilijk eten
 • veel huilen
 • heel veel of heel weinig slapen
 • ontwikkelingsvertraging
 • overstrekken
 • geen oogcontact maken
 • reflux
 • afwezig zijn
 • controlepatronen als veel willen zuigen, vaak willen drinken
 • veel en onrustig bewegen

Uiteraard moeten aanwijsbare medische oorzaken worden uitgesloten, maar al deze signalen kunnen verwijzen naar emotionele moeilijkheden bij de baby. Babytherapie kan dan een veilige ruimte bieden voor de verwerking van deze moeilijke ervaringen en het contact tussen de baby en zijn ouders versterken.

 

referentie:

www.ippe.info

UA-31171174-1