zwangerschapsbegeleiding

Zorg dragen voor het emotioneel welbevinden van moeder en kind tijdens de zwangerschap.

Een zwangerschap is telkens weer een heel uniek en bijzonder gebeuren.  Lang verwacht, gepland, gewenst, soms ongepland,  … en telkens weer een groeiend wondertje  dat uitkijkt  naar een warme thuis om in geboren te worden.

Elke zwangerschap brengt ongetwijfeld heel wat veranderingen, vragen, verwachtingen en zorgen met zicht mee.  Het is dan ook een héél belangrijke periode voor jezelf én voor de ontwikkeling van je kind.  Niet alleen in termen van zijn fysieke ontwikkeling, maar ook in termen van zijn pscho – emotionele ontwikkeling.

De gezondheid en het welbevinden van je kindje worden al van in de moederschoot beïnvloed door zowel de fysieke als emotionele omstandigheden waarin het mag groeien.  De ervaringen in de moederschoot, evenals de geboorte beïnvloeden vele aspecten van het leven.   Genetica speelt hier ook zeker een rol, maar niettemin worden vele diep menselijke kenmerken zoals: besluitvorming, gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, drive, eetgewoonten, … voor een groot stuk gevormd voor, tijdens en kort na onze geboorte.

Ook  jouw relatie met je kindje begint al lang voor zijn geboorte.  Reeds van bij de start van de groei in de moederschoot ervaren baby’s.   Vanaf het prille begin van de zwangerschap is het kind verbonden met de ervaringen van zijn moeder, haar belevingswereld haar emoties, gevoelens, verwachtingen, … en stemt de baby zijn functioneren hierop af.  Tijdens deze periode in de moederschoot is de baby enorm kwetsbaar en erg gevoelig voor zowel positieve als negatieve ervaringen van buitenaf.  9 maanden lang is er een biologische en emotionele uitwisseling tussen moeder en baby.  Belangrijke indrukken van de moeder zowel over haar innerlijke belevingswereld als vanuit haar dagelijks leven komen bij de baby binnen.  De baby is zich in deze periode dan ook duidelijk bewust van hoe zijn moeder zich voelt én van zijn eigen gevoelens omtrent al deze ervaringen.

 

Jouw baby voelt hoe liefdevol hij omarmd wordt

Jouw baby weet hoezeer er naar hem wordt uitgekeken

Jouw baby luistert naar alles wat jij hem wil vertellen

Jouw baby staat ook nu al in relatie met jou.

 

Zwangerschapsbegeleiding is in principe geschikt voor elke zwangere vrouw.  Tijdens de zwangerschapsbegeleiding dragen we vooral zorg voor het emotioneel welbevinden van moeder en kind en de ouder-kind relatie.  We helpen ouders op weg om in diepere relatie en communicatie met hun ongeboren kindje te komen.   Moeder, haar partner en het kindje kunnen op deze manier op een heel warme en intense manier meer vertrouwd raken met elkaar.   Door dit eerlijke en intense contact kan je je kindje een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen geven waardoor er een wederzijdse band ontstaat.   Deze kan het begin zijn van een goede en veilige hechting tussen ouder en kind.  Zwangerschapsbegeleiding maakt je bewuster van je zwangerschap,  je eigen ervaringen en jouw band met je ongeboren kindje.  Door dit proces wordt de ouder-kind relatie versterkt.  Dit kan een warme en helpende kracht zijn tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna voor ouders en kind.

Reeds vroeg in de zwangerschap wordt het eerste contact gelegd tussen ouder en kind.  Vanaf die moment start ook de ontwikkeling van een veilige hechting.    Dit proces kan worden verstoord, wanneer je als zwangere moeder moeilijkheden ervaart door gebeurtenissen of situaties in jouw leven:

  • Stress tijdens de zwangerschap
  • Overlijden van dierbare, ziekte, ontslag, relatieproblemen,  …
  • Nare herinneringen aan een vorige zwangerschap of bevalling welke je angst inboezemen.  Zoals keizersnede, tangverlossing,…
  • Je hebt angst voor de bevalling
  • Je hebt moeite om dit kindje met open armen te verwelkomen om welke rede dan ook
  • Je hebt eerder een kindje verloren of een miskraam gehad
  • Je staat er alleen voor, er is geen partner die je steunt
  • ….

Door deze gebeurtenissen, waar we als ouders niet altijd vat op hebben, kunnen baby’s emotioneel in moeilijkheden raken.    Doordat deze kinderen nog volop in ontwikkeling zijn en dus enorm kwetsbaar, zijn baby’s ook extra gevoelig voor moeilijke gebeurtenissen en kunnen ze deze dan ook als erg ingrijpend ervaren.  Zwangerschapsbegeleiding kan dan een ondersteuning betekenen voor vader, moeder én kind.

Zwangerschapsbegeleiding geeft ruimte voor jouw verhaal, jouw gevoelens en die van de baby.  Het geeft de gelegenheid om deze ervaringen te verwerken en te integreren. Op deze manier wordt er zorg gedragen voor het emotioneel welbevinden van ouder én kind.

 

 

referentie:

Chamberlain, D. (2013).  Windows to the Womb.  Revealing the conscious baby from conception to Birth.  Berkeley, California. Noth Atlantic Books

 

UA-31171174-1